Over ons

OVER ONS

Achtergrond Stichting Burgerhart Amsterdam

Stichting Burgerhart Amsterdam is in 1989 opgericht en gevestigd te Amsterdam. Burgerhart Amsterdam is een organisatie actief op het gebied van sociale maatschappelijke activiteiten en het beheren van een activiteitencentrum in Amsterdam West. De stichting richt haar activiteiten o.a. op wijkbewoners, jongeren, volwassenen en ouderen.

De stichting heeft als doel de participatie en integratie in de Nederlandse samenleving te bevorderen. Binnen dit kader heeft de stichting tot nu toe meerdere initiatieven genomen en projecten ontwikkeld om een bijdrage te kunnen leveren aan de maatschappij.

Stichting Burgerhart Amsterdam richt zich op een ieder die een steuntje in de rug kan gebruiken. Met het organiseren van sociaal-culturele activiteiten proberen wij mensen samen te brengen. Onze deelnemers komen dan ook uit alle lagen van de bevolking en uit diverse groepen met verschillende culturele achtergronden.

Specifiek de jongeren worden gestimuleerd om hun verantwoordelijkheid jegens de samenleving te nemen en zich in te zetten voor de ander. We stimuleren de studenten om de andere studenten en jongeren te helpen bij hun studies. Uiteindelijk is de bedoeling dat alle activiteiten/projecten van de stichting bijdragen om de doelgroep te bedienen zodat ze capabel zijn om nog actiever deel nemen aan de samenleving. Samenleving waarin:

  • minder of geen sprake is van radicalisering van jongeren en toename van wederzijds begrip/respect
  • onderwijs -en educatievoorlichting functioneel moet zijn zodat leerlingen, ouders en studenten goed hun weg kunnen vinden binnen het Nederlands onderwijsstelsel
  • rolmodellen aanwezig zijn voor jongeren en studenten waarmee ze zich kunnen identificeren en dat de rolmodellen aan mentoring/tutoring doen,
  • de doelgroep capabel genoeg is om bij de juiste informatiebron terecht te komen als het gaat om onderwerpen als onderwijs, opvoeding en emancipatie
  • veilig leefklimaat en wederzijds acceptatie heerst en waar nodig naar wens van de doelgroep cultuur afhankelijk activiteiten/projecten ondernomen kunnen worden

Bovendien richt Stichting Burgerhart Amsterdam zich in het bijzonder ook op het bevorderen van de emancipatie van vrouwen. Hierbij richten we ons specifiek op het bevorderen van de zelfstandige deelname aan de maatschappij door deze vrouwen. Hiertoe organiseren wij allerhande activiteiten en informatiebijeenkomsten.

De stichting beheert een multifunctionele ontmoetingsplek voor maatschappelijk en wijkgerichte actieve organisaties / bewoners. Het doel is het bevorderen van de sociale cohesie tussen de bewoners in de wijk. De activiteitencentrum op onze locatie richt zich op cultuur en maatschappij gerelateerde activiteiten. Alle activiteiten worden op non-profit basis georganiseerd en uitgevoerd. Onze activiteiten richten zich op jong en oud en alles daar tussen in.

Stichting Burgerhart Amsterdam opereert in de regio Noord Holland. De vrijwilligers die actief zijn bij de stichting zijn van verschillende afkomst. Zij behoren bij de doelgroep waar de stichting zich op richt wat de effectiviteit van onze aanpak bevordert. Naast wijkbewoners, ouders en jongeren betrekt de stichting ook ondernemers bij de lopende projecten en activiteiten. De ondernemers ondersteunen de stichting financieel en door actief als vrijwilliger een bijdrage te leveren.

Stel je vraag of meld je aan