Activiteiten

Culturele activiteiten

 

Met het organiseren van allerhande culturele activiteit tracht Stichting Burgerhart Amsterdam zijn doelgroep met elkaar te verbinden door hen in contact te brengen met verschillende programma’s en activiteiten. Zoals tijdens burendag, feestdagen, buurtfeesten enzovoorts.

Door kennis te laten nemen van bepaalde culturele elementen probeert de stichting een bijdrage te leveren aan de totstandkoming van de interculturele samenleving en de bewuste integratie van personen in de Nederlandse samenleving. Het realiseren van wederzijds begrip en respect voor elkaars culturele achtergronden staat hierbij centraal.

Stel je vraag of meld je aan