Projecten

Jongerencentra

Stichting Burgerhart Amsterdam zet zich ook in voor jongeren. Bij ons kunnen jongeren en studenten terecht bijvoorbeeld wanneer zij een mentor/tutor nodig hebben om hen te ondersteunen bij oa hun studie. Bij het project ‘mentoring/tutoring’ staat de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemende jongeren en studenten centraal. Het doel is niet louter educatief, maar ook sociaal-cultureel van aard.

Ook jongeren en studenten die thuis onvoldoende begeleiding of steun krijgen; jongeren die thuis stress ondervinden, kunnen bij ons terecht. Zij krijgen een mentor/tutor toegewezen die hen ondersteunt bij de problemen die zij ondervinden. Bijvoorbeeld wanneer er de kans op schooluitval bestaat, wanneer jongeren moeite hebben met het voortzetten of kiezen van een studie. Maar ook wanneer jongeren ondersteuning nodig hebben bij de deelname aan de maatschappij of participatie in het sociale leven.

Stichting Burgerhart Amsterdam biedt jongeren het project ‘Mentoring/tutoring’ aan om hen te ondersteunen bij de dagelijkse gang van zaken. Een persoonlijk mentor/tutor wordt aangewezen die zich toelegt op het leren kennen van de persoon in kwestie en diens moeilijkheden. Samen wordt gesproken over welke problemen op welke manier aangepakt zullen worden, of op welke manier de mentor/tutor op de achtergrond ondersteuning zal bieden. Tijdens dit project zet de mentor zich in om een persoonlijke band op te bouwen met de deelnemer om zo als vertrouwenspersoon de beste begeleiding en ondersteuning te kunnen bieden.

Stel je vraag of meld je aan