Projecten

Deskundigheidbevordering

Met dit project geven deskundigen een reeks / seminars ten behoeve van het verbeteren van de organisatie. Tijdens de bijeenkomsten komen vrijwilligers van Stichting Burgerhart Amsterdam en andere geïnteresseerden bij elkaar en houdt een van de leden of een gastspreker een presentatie over zijn/haar specifieke deskundigheid.

Het doel is bevorderen van kennisuitwisseling tussen de aanwezigen. Hiertoe wordt gedebatteerd door de aanwezigen over telkens een ander belangrijk onderwerp. De deelnemers worden tijdens deze bijeenkomsten aangespoord en gestimuleerd om zelf een bijdrage te leveren aan het vergroten van het zelf-oplossend vermogen.

Stel je vraag of meld je aan