Projecten

Ouderbetrokkenheid

De doelstelling hierbij is het teweegbrengen van een mentaliteitsverandering ten aanzien van de opvoedingswijzen van de ouders van schoolgaande kinderen, om daarmee de deelname van de ouders aan schoolse activiteiten te bevorderen. De doelgroep van dit project wordt gevormd door de ouders van de kinderen die deelnemen aan de verschillende activiteiten van de stichting.

Ouders vervullen een sleutelfunctie waar het gaat om de positie van hun kinderen binnen de maatschappij. Om kinderen een breed toekomstperspectief te kunnen bieden, is het van cruciaal belang dat ouders inzicht hebben in het maatschappelijke functioneren van de Nederlandse cultuur en het onderwijssysteem.  Bij veel ouders schort het aan een dergelijk inzicht. Ondersteuning en bijscholing van deze ouders is daarom noodzakelijk.

Stel je vraag of meld je aan